" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. "- જી. ઈ. લેસીંગ્ટન. insta id @rohiniraahi1

The baggage of your memories has grown so much that now even in solitude it feels like a mahefil.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Baggage

किसी भी सामान की परवाह क्यों करूँ..?
जब किसी को इस दिल की कद्र ही नही थी

जिंदा तो हम मरने के बाद भी थे, पर अफ़सोस
हमे दफ़नाया वहाँ हमारे नाम कोई कब्र ही नही थी

- परमार रोहिणी " राही "

#सामान

Read More

કાગળ, કલમ ને શાહી જ નહીં,
શબ્દો, સૂર ને લય જરૂરી છે કવિતામાં...

મૌતને પણ જીવનના ફૂલોથી સજાવી છે,
શું શૃંગારનો સામાન હશે ઉરસંહિતામાં..?

- પરમાર રોહિણી " રાહી "

#સામાન

Read More

औरो की खुशियों की नाव बहाई हरदम
पर नाव को दुःख का सागर युही निग़ल गया...

हमने तो हाथों में सिर्फ मोम जलाई थी, और
आसमानी आफ़ताब रोम रोम पिगल गया..!

- परमार रोहिणी " राही "

#आसमानी

Read More

My heart was an azure free bird and someone took me captive in a heart cage.

- Parmar Rohini " Raahi "

#Azure

મારાથી રિસાય જવાનો અધિકાર છે તને,
પણ તારી રૂસ્થતાથી આંખો મારી રડે છે...

જાણે આસમાની સૂરજ દેખાય દૂર છે,
ને છતાં પૃથ્વીના કણે કણ ભડકે બળે છે...

- પરમાર રોહિણી " રાહી "

#આસમાની

Read More

જરૂરી નથી કે સફરનો અંત આવે,
શરૂઆત કરું ત્યાં માર્ગ અનંત આવે...

જીવનની પરવા શું કામ કરવી પડે..?
મૌત પણ એવી જીવું કે પરિણામ જીવંત આવે....

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#જીવંત

Read More

जिंदा रहने की ख्वाहिश नही है दिल को,
जिंदा हूँ तब तक बस जीने ख्वाहिश है...

मरने का कोई खोफ नही है इस दिल को,
मौत ही तो जिंदगी की आजमाइश है....

- परमार रोहिणी " राही "

#ज़िंदा

Read More

I don't want life, I just want to be alive in everyone's heart.

- Parmar Rohini " Raahi "

#Alive

कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि,
हम कभी बोहोत करीब थे तुम्हारे....

वास्तविक रूप में ये एक ख्वाब था,
जो कभी न मिल सके वो नसीब थे हमारे...

- परमार रोहिणी " राही "

#वास्तविक

Read More