Gujarati Thought videos by Asmita purohit Watch Free

Published On : 12-Jun-2024 05:34pm

130 views

જિંદગી જેમ જ સમજતી જાઉ એમ એમ અલગ લાગતી જાય છે. લાગણી બોલી શકાતી નથી અને ઘડિયાળ નો સમય વિતી જાય છે ખોવાઈ ગઈ છુ ક્યારેક અટવાઈ જઉ છુ ...

0 Comments