આનંદ મા રહો.@

मरहमी अंदाज से भी , परे है मुहब्बत,
आब ए हयात, रुहानी आलम मुहब्बत;

दर्द और ज़ख्म का , सिलसिला क्या?
नूरानी निगाहें जादू, जादुगरी मुहब्बत

Read More

પ્રેમ નું સ્વરૂપ, શબ્દાવલી બહાર,
રસમય રસાયણ, ફુહાર, બહાર;

નયન દ્વારે ઉમડતા સ્પંદનો હદયથી,
સ્પંદિત થાય વિશ્વ,અંદર ને બહાર;

Read More

પ્રેમ સ્વરૂપ અદ્વૈત છે, આનંદ સ્વરૂપે;
દ્વૈત માં તરબતર, હોય છે યુગલ રૂપે;

ત્યાગનું પાત્ર હોય જો, એ ગુણાતીત ,
સકળ બ્રહ્માંડ હાથવેંત, બ્રહ્મ સ્વરુપે;

Read More

ખુલા મનથી વધાવી લ્યો
નીલ આસમાની
અસ્તિત્વ

તમે અનંત અનુરાગ છો
ભીતરી
નીલ ચૈતન્ય માં

રંગોત્સવ છે જિંદગી
પ્રતિદિન

ક્યાંક રાગ અનુરાગ
ને દ્વેષ પ્રતિદિન

આસમાની રંગની છટા નિરખતી દ્રષ્ટિ

જીવન પર પણ હોય
જો નીલ દ્રષ્ટિ

આનંદમય અનુભૂતિ થાય

સળગતા રહ્યા છે ફૂલો ભીતરે શબનમી,
સુર્યની સવારી ને ,તારી જુદાઈ શબનમી;.

ફના થવાની ફિતરત , દિલ માં ‌સદાય છે,
જિંદગી ને મોત વચ્ચે છે ભીની શબનમી!

Read More

ફૂલગુલાબી અસ્તિત્વ ‌
હોય છે જિંદગી,

થોડીક ગમ્મત ને
રમત કુરબાની હોય છે

વિચારો જીવંત ચૈતન્યમય
હોય છે.

પરિમાણ, પરિણામ ને
નિમાર્ણ સ્વરૂપ
હોય છે

ખૂલ્લા હાથે સ્વીકારું, અસ્તિત્વ તારું, ક્યાંક ઝિલમિલ જુગનૂ અસ્તિત્વ મારું; જ્યોતિપૂજ ઝળહળે,દિવ્યતા તરબતર , હું હું અંધકારમાં, ખોળતુ અસ્તિત્વ મારું

Read More