માતૃભારતીના વાચકો માટે મિતલ ઠક્કરનું નામ હવે અજાણ્યું નથી. તેમની રસોઇ ટીપ્સ અને બ્યુટી ટીપ્સ બુક્સને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. અને વિવિધ વાનગીઓની અલગ-અલગ બુકને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. વાનગીઓની રીત સાથે તેના વિશે આરોગ્યલક્ષી માહિતી પણ ઉપયોગી બની રહે છે. તેમની રસોઇમાં જાણવા જેવું દરેક મહિલા માટે ઉપયોગી છે. તેમની દિયર-ભાભીના સંબંધ પર આધારિત નવલકથા મોનિકા પણ પ્રગટ થયેલી છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તેમાં રહસ્ય અને રોમાંચ છે.

તું ઇશ્વર ઉપર કેમ શંકા કરે છે?
સૂરજ આથમી રોજ ઊગ્યા કરે છે.
"આતુર"

સોંપવા ફરતાં હતાં જે હાથમાં લઇને હૃદય,
કોણ જાણે કેટલાં કાપી કલેજાં લઇ ગયાં.
આતુર

हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कितना है

Read More

बिना कुछ किये ज़िन्दगी गुज़ार देने से कहीं अच्छा है ज़िन्दगी को गलतियां करते गुज़ार देना

बीता कल हमारे पास नहीं है, लेकिन जीतने और हारने के लिए आने वाला कल हमारे पास है

तुम्हारे प्रयास फल की तरह खट्टे या मीठे को सकते हैं पर सफलता मीठी ही होती है.

जीवन में लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करो लक्ष्य मिलने पर आकार बड़ा कर दो.

तुम मुझसे दोस्ती का मोल ना पूछना कभी
तुम्हें किसने कहा की पेड़ छाँव बेचते हैं कभी!!