હું પણ વહેતો રહું, તો નિર્મળ જળ રહું. પ્રથમ પુસ્તક, વિશ્વ ખોજ, એક જીવન શિક્ષક, આ લઘુ વાર્તા સંગ્રહ છે. Working as a Manager Mechanical maintenance in Reliance industries ltd, Jamnagar. I believe in living a Simple life. હું સામાન્ય જીવન જીવવામાં માનું છું. Life qoutes, 1. In the joy of others lies our own (બીજાના આનંદમાં જ આપણુ સુખ રહેલું છે), 2. જે વ્યક્તિ નુ અંતઃકરણ પવિત્ર છે, વિચાર અને આચાર હકારાત્મક છે. એ સર્જનહારનુ પ્રિય પાત્ર છે, આવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર સતકર્મ માટે નિમીત બનાવે છે.

શુભ સવાર મિત્રો,

મારા દ્વારા લિખિત નાનો લેખ "પરોપકારી કર્મ " માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો..

https://www.matrubharti.com/book/19936209/philanthropic-action


આભાર,

મનોજ નાવડીયા
#vishvkhoj

Read More

જીંદગી તું આમ કેમ કરે છે,
સજા આપે છે કે મજા લે છે,

ઓછું બોલું તો પણ દુઃખ મળે,
સાચું બોલું તો પણ દુઃખ મળે,

જીંદગી તું આમ કેમ કરે છે,
સજા આપે છે કે મજા લે છે,

બેઠો રહું તો મનને દુઃખ મળે,
ઉભો રહું તો તનને દુઃખ મળે,

જીંદગી તું આમ કેમ કરે છે,
સજા આપે છે કે મજા લે છે,

સીધો ચાલું તો બીજાથી દુઃખ મળે,
આડો ચાલું તો પોતનાથી દુઃખ મળે,

જીંદગી તું આમ કેમ કરે છે,
સજા આપે છે કે મજા લે છે,

જીંદગીનો સફર તો ખેડીશ અંત સુધી,
હોય જો સાહસ તો મજા વધારે લેજે..

મનોજ નાવડીયા

Read More

વાંચનથી સમજણ તરફ એક ડગલું ભરતો માણસ હું...

-Manoj Navadiya

જીંદગીના બે પૈડાં,
એક હું અને એક તમે,

હું ચાલું અને તમે ના ચાલો,
તો જીંદગી કેમ ચાલે,

હું ચાલું અને તમે સાથે ચાલો,
તો જીંદગી મસ્ત ચાલે,

તમે ચાલો અને હું ઉભો રહું,
તો જીંદગી કેમ ચાલે,

તમે ચાલો અને હું સાથે ચાલું,
તો જીંદગી રોજ મસ્ત ચાલે..

મનોજ નાવડીયા

Read More

આપણે ઘણીવાર અનુભવીએ છીએ કે આ આપણી જ ભુલ છે. મોટાં ભાગનાં મનુષ્ય એને સારી કરવાની તક છોડી દેતાં હોય છે, કારણ કે આ મન માનવાં માટે તૈયાર જ નથી થતું. પરંતુ બહુ ઓછાં લોકો સામેથી આગળ આવીને તે સારી તકને ઝડપી લેતાં હોય છે.

મનોજ નાવડીયા

Read More

ચાલતો રહ્યો હું જીંદગીમાં,
રસ્તો ભટકાવે અહીં તહીં,
મંજીલ તો ઘણે દૂર રહી,
રાહી કોઈ મળે જો રસ્તે,
જોડે રહી રાહ તે ચીંધે,
કરજદાર રહું એ રાહીનો,
માંગું બસ એક ઈશ્વર પાસે,
કે મળે મંજીલ એ રાહીને જલ્દીરે...

મનોજ નાવડીયા

Read More

Manoj Navadiya લિખિત વાર્તા "છુપાયેલી શકિત" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો ..

https://www.matrubharti.com/book/19935028/hidden-power

આભાર,

મનોજ નાવડીયા

Read More

Manoj Navadiya મારા દ્વારા લિખિત નવી લઘુ વાર્તા "છુપાયેલી શકિત" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો..

https://www.matrubharti.com/book/19935028/hidden-power

આભાર,

મનોજ નાવડીયા

Read More