શબ્દોના પ્રેમમાં પડવાનો પ્રયાસ કરું છું.....

અજવાળાની આપ લે ન પણ હોય,
અંધારાની લ્હાણી બધી કરી નાખજો,
ભીતર શું મુંઝાયા કરવું એકલું સાવ જ,
મળે દીવો કોઈના દિલમાં હૈયું ઠાલવી નાખજો..

Read More

કોઇ પણ સ્ત્રી તમારી હાજરીમાં નિશ્ચિંત થઈ શકતી હોય, તો તમે દુનિયાના શ્રેષ્ઠ પુરુષ છો..

મીણ હોય અંદર પણ શાહુડી જેમ રહેવું પડે,
ડહાપણ બહુ ન ચાલે પાગલ થઈ વહેવું પડે,
પારદર્શક ક્યાં રહી શકાય છે આ જગઉંબરે !
હો દર્દ તો પણ "મજામાં" એમ કહેવું પડે...

Read More

રંગભીની નજર તારી સ્પર્શી ને,
પતંગિયું જાણે આભડયું,
આ રંગોની રંગોળી પુરાણી
 હૈયાની બરસાખે...