વ્યવસાયે શિ‌ક્ષક. વાચવા - લખવાનો શોખ...

वैसे आज़ादी के अलग लोगों के लिए अलग - अलग मायने हैं। किसीको 74 सालों पहले मिली, और किसीको आज भी आज़ादी का इंतज़ार है। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
हेतल पुरोहित।

Read More

આજના સમયમાં સામાન્ય અને સહજ સમજણ જેને આપણે 'કોમન સેન્સ' કહીએ છીએ, એ કોઈ શ્રાપથી ઓછી આફત નથી કારણકે....
આપણે રોજે રોજ એવી વ્યક્તિઓ ને સહન કરવાના હોય છે જેમના માં 'કોમન સેન્સ' જ નથી હોતી.

Read More

वफा की उम्मीद न कर उससे,
शौक जिसको है दिल से खेलने का।

ડુમો ભરી ને બેઠેલા,
ઓ વાદળો,
હવે રડો તો સારું..

જો હોય વિચાર નવસર્જન નો તો,
વિચાર કેવો???
ઉપાડ ઘણ અને ઘા કર.
જૂનું જે જરૂરી વિસર્જિત કરવું,
ભાંગ એને ને કર સર્જન નવા સમાજ નું.

Read More

koi pase rudo juo aa ruturaaj aavayo....kavita hoy k link hoy to plz..share karo.

ઇબુચાચા

પ્રેમ આને જ કહેવાય શું?
http://matrubharti.com/book/11679/

આંધી-4

loved it
http://matrubharti.com/book/11488/

અજ્ઞાત સંબંધ - ૩

divas na ajavala pan vanchta bik lage che. ane tem chhatay vanchya vagar chaltu nathi. gripping and horrorifying
http://matrubharti.com/book/11446/

અજ્ઞાત સંબંધ - ૨

mind blowing. i am waiting for next episode from now itself. i couldn't dare to read the first episode at first at night. Really gripping and horrorifying
http://matrubharti.com/book/11370/