હું ગીતકાર અને કવિયત્રી છું. મારું નામ દર્શિતા બાબુભાઇ શાહ છે . મેં કવિતા ૧૯૮૯ થી લખવાની ચાલુ કરી. ૧૯૮૯ માં મારી માતાનું અવસાન થયું . એકાંત લાગવા માંડયું. હું મારી માતાની વધારે નજીક હતી તેથી ઘણું દુઃખ થયું હતું . ત્યારે એક પંક્તિ લખી હતી. काटे नही कटता एक पल यहां । कैसे कटेगी एक उम्र भला ॥ “સખી” અને “ઐશ્વર્યા ” ના ઉપનામ થી લખું છું . ૨૫-જૂન- ૧૯૮૯. ત્યાર પછી લખવાનું ચાલું રહ્યું. પહેલા હિન્દી માં લખતી હતી. ૧૯૯૫ માં મેં નયનભાઇ પંચોલી સાથે સંગીત શીખવાનું ચાલું કર્યું.તેથી ગુજરાતીમાં લખવા માડયું. કવિતા ઓ અમદાવાદ ના લોકલ છાપામાં છપાવા માંડી. ૫૦૦ કવિતા લખી લીધા બાદ વિચાર્યુ કે તેની પુસ્તિકા છપાવી તેથી બે સંગ્રહ પ્રકાશિત કર્યા. અસ્તિત્વ અને પરસ્પર નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ ગુજરાતી અને આરઝૂ અને કશિશ નામના બે કાવ્ય સંગ્રહ હિન્દી માં પ્રકાશિત કર્યા. અત્યાર સુધી લગભગ ૨૫૦૦ કવિતા લખી છે. જેની નોંધ ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ માં લેવામાં આવી છે . અમદાવાદ ના ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર માં કવિતા ઓ છપાતી રહે છે . તથા ફીલીંગ્સ મલ્ટીમીડીયા મેગેઝીન, સખી, જય હિન્દ માં પણ કવિતાઓ પ્રકાશિત થતી રહે

યાદો નો સાથ કયાંય છુટી ગયો,
વાતો નો સાથ કયાંય છુટી ગયો.

બરાબર પકડયા નથી લાગતા,
હાથો નો સાથ કયાંય છુટી ગયો.

#Balance

Read More

जो बाकी रहा है उसे गले लगाओ l
जो बीत गया है उसे भूल जाओ ll


#Balance

Give respect and get respect


#Balance

આજ ની પેઢી બચત મંત્ર ભૂલી ગઈ છે,
સુખી થવા માટે જીવન તંત્ર ભૂલી ગઈ છે.


#Balance

यादो को बराबर सम्भाल के रखना l
वादो को बराबर सम्भाल के रखना ll

साथ बिताई हुई हसीन प्यार भरी l
रातो को बराबर सम्भाल के रखना ll

#Balance

Read More

Always try to balance emotion and respect.


#Balance

For beautiful life the only requirement is the baggage of pure LOVE.


#Baggage

मे और मेरे अह्सास

हाथो मे जाम है l
होठो पे नाम है ll

दर्शिता

समान जितना कम होगा l
सफर उतना आसान होगा ll


#Baggage