//ધમૉ રક્ષતિ રક્ષિત//

तरस रहा हूँ आवाज सुनने को तेरी तु कोल कर wrong number भी बोल दे.

ना कोई मुलाकात ना कोई बात फिर भी एक नखरे वाली लड़की दिल पे कब्जा करके बैठी हैं

જીદંગી હાલ તો કોરોના વાઈરસ ના લિધે. રોમાંચક છે.😷😷
#રોમાંચક

जिदंगी मैं दो लोगों का होना बहुत जरुरी हैं, एक कृष्ण जो ना लडें फिर भी जीत सुनिश्चित कर दे, दुसरा कणँ जो हार सामने हो तब भी साथ ना छोडे़।

Read More

मेरी माँ दुनिया की अजीज तरीन हस्ती हैं।