ભટકેલો માણસ છું , ભટકતા ભટકતા માતૃભારતી એપમાં આવી ગયો.લખવાનું ચાલુ કર્યુ.તેમાં વાંચકોનો સાથ મળી ગયો એટલે કલમ ચાલવા લાગી. કલમનો સાથ અને વાંચક નો સાથ પછી જોઇએ બીજું.બિન્દાસ્ત માણસ.

ભલે તમે કોઈ માટે ગમે તેટલું કરો પણ એ માણસ યાદ તો એટલું જ રાખશે જે તમે એના માટે નથી કર્યું..!!

राम नवमी 🏹 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ

મિત્રતા અને સબંધ એવા લોકો સાથે રાખો સાહેબ, જેના માટે તમે શું છો ?? એ નહીં પણ તમે કેમ છો ? એ મહત્વનું હોય..!!

-Pandya Ravi

Read More

ગજબ લોકો છે સાહેબ Time કોઈ પાસે નથી પણ, Time Pass બધા કરી રહ્યા છે..!!

-Pandya Ravi

વાત હજાર થી નથી કરવી.
તારી સાથે હજારો વાત કરવી છે

-Pandya Ravi

युगो युगो तक याद किया जाएगा

#TheKashmiriFiles देखकर लोग रो रहे थे तब उस समय धुर्त खुजलीवाल हंस रहा था।
हम हिन्दू है याद रखेंगे।

Read More

પ્રેમ એને કરો જેને તમારી પડી છે, એને નહીં જેની તમને પડી છે..!!

-Pandya Ravi

કોઈના માટે એટલું જ કરવું જેટલું એ લાયક હોય..!!

-Pandya Ravi

મોઢે કહેવાનો હક નથી રહેતો ત્યારે લોકો "Status" ની રમત રમે છે..!!

-Pandya Ravi

વતનના વીસરાયેલા વીરોની વાત...
વિરાંજલિ