ક્ષણે-ક્ષણે તુજને મુજમાં ભરી લઉં છું આમ જ સ્મરણ સંગ વિસ્તરી લઉં છું જયારે -જયારે આંખ ઉભરાય છે ને તારી યાદમાં, આંખોને બંધ કરી લઉં છુ.

#હિંમત

હિંમત તો અદમ્ય છે
બસ દેખાડા નથી કર્યા
મારામાં જે પૂરે છે હિંમત
એમની સાથે કયારેય ચેનચાળા નથી કર્યા.
મૌન હોવાનો એ મતલબ નથી કે ડરપોક છું
નકામા કચરાથી મેં મારા ઘરમાં બસ જાળાં નથી કર્યા.
શુધ્ધ હદય મ્હાલતા પોતીકા બનીને બધેય
સરળતા ને સહજતા માટે કદી પાળા નથી કર્યા.
વેઠીને નુકસાન પણ નિભાવ્યા છે સગપણો
ખોટા કારણોથી કદીય તાળાં નથી કર્યા.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#હિંમત

કુદરત તારી આ કેવી કરામાત છે,
આખાય નગરમાં માત્ર દહેશત છે.

શું થશે હવે એ પ્રશ્ન સતાવતો રહે,
અસફળ ભાસતી બધી મહેનત છે.

માનવ ડરવા લાગ્યો માનવથી અહીં,
સમયે લગાવી કેવી આ તહોમત છે!

આફતોએ ઘેર્યો આ સઘળા વિસ્તારને
કોપ વળી પ્રકૃતિનો સંગમાં સહેમત છે.

લડી રહયો ટકાવવા નિજના અસ્તિત્વને
હિંમત હૈયામાં ધરી એ ઈશની રહેમત છે.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#નુકસાન

વાત હદયની માની કાયમ વહોરી લેતાં નુકસાન
પછી કરી ના શકતા પોતાની જાતે એનું ભુગતાન.
વ્હાલા કરીને વિખરાય જાવ જીવનની રાહ પર
ને બનતું કે પોતીકા જ ઘરમાં બની રહો મહેમાન.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#સાવધાની

ઈશ્વરદત્ત શબ્દશકિતનો ઉપયોગ કરવામાં રાખવી સાવધાની
દરેકને નથી મળતું આ વરદાન,
આ પણ એક કુશળતા છે સમજવા જગતના ગૂઢ રહસ્યો
ને વધારવા નિજનું જ્ઞાન.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#બેદરકાર

જયારે જયારે આપણે બનીએ બેદરકાર
ઈચ્છવા છતાં સાથ નથી આપતો ભરથાર.
મેળવાનું રહી જાય ને મેળવેલુંય ગુમાવી દો
ખટકે ભીતર એ આજન્મ, ડોહળાવે સંસાર.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

સંબંધોમાં વિશ્વાસની વાતો કરનારા મૂખોટા પહેરી ફરે છે,
નીચા પાડીને સંબંધના મૂલ્યને ખુદને સક્ષમ સમજે છે.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#સક્ષમ

સક્ષમતા મારી પૂરવાર શું કરું?
તારી ક્ષમતા પણ હોવી જોઈએ ને મારા પ્રેમને સમજવાની.
પ્રભુ છે જ એમ સ્વીકારવુ પડે વ્હાલા
તો જ ખરી મજા છે એને ભજવાની.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

#સક્ષમ

જીવન કઠિન ,
મારગ કાટાળો,
મંજિલ કોસો દૂર
દ્વઢ નિશ્ચયે ભમ તું,
અસક્ષમ ભલે જાત લાગતી
આપબળે સક્ષમ બન તું.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More

મન મારી નાખવું એ સૌથી મોટો અવરોધ,
કોઈને દેખાય નહીં એ ઘાવ બસ અંતર લેતું એની નોંધ.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

#અવરોધ

લક્ષ્ય પ્રાપ્તિમાં આવશે સ્રહસ અવરોધ
કરશે પારકા પોતિકાઓ તારો વિરોધ
સહેવો પડશે વળી અણધાર્યો ક્રોધ
છતાં હદય ચાલુ જ રાખવી તારી શોધ.

પદ્માક્ષી(પ્રાંજલ)

Read More