અધરં મધુરં વદનં મધુરં નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ The favourite worship ever મધુરાષ્ટ્ક अंतः कृष्णः शरणम् गच्छामि insta..niraj_ooo3

All r reach @ their destination
! @m $t!ll
f!nding

j●urn€¥

Little try

गम का पता नहीं,
खुशियाँ हमारी तुमसे है।
रात का पता नहीं,
दीन हमारा तुमसे है।
मोत का पता नहीं,
जींदगी हमारी तुमसे है।
चुपी का पता नहीं,
बातें हमारी तुमसे है।
बेचैनी का पता नहीं,
मुस्कुराहट हमारी तुमसे है।
नफ़रत का पता नहीं,
प्यार हमारा तुमसे है, सिर्फ तुमसे है।
લિ. Butter Boy

Read More

લિ. Butter Boy
बैठे बैठे हम भी कुछ लीख बैठे,
लीखे थे हमने अपनी तन्हाई के अल्फ़ाज़ पर लोग इसे भी हमारी दीवानगी का आलम समज बैठे

Read More

ऐक लेखक का उन सभी लोगों से गहरा रिश्ता होता है जिनके दिल में कहानियाँ होतीं हैं पर जुबां पे नहीं ला सकते
લિ .Butter Boy

Read More

બે જણ
એકબીજાને ગમે તે
લાગણી

અને

એકબીજા વગર ના ગમે તે
પ્રેમ
cp

माँ कहती है शरारते छोड़ दो
पापा कहते है मोबाइल छोड़ दो
दोस्त कहता है girlfriend छोड़ दो
Girlfriend कहती है मेरी सहेली से flirt छोड़ दो
और
मैं इन सबको छोड़ के जंगल मे जा रहा हूँ
લિ. Butter Boy

Read More

इन आँसु को बह जाने दो जनाब
पता तो चले कोन इसकी परवाह करता है

कुछ रिश्ते वक़्त लेते हैं
और
कुछ वक़्त रिश्ते ले जाते हैं


લિ. Butter Boy

बेशक
तुम मेरे ना हो शके
फिर
हम भी किसी और के
ना हो शके

લિ.Butter Boy