કાજળ ભર્યા નયન ના કામણ આજ પણ મને ગમે છે.!

ઝેર પણ ગમે છે. મારણ મને ગમે છે.

કાજળ ભર્યા નયનો ના કામણ મને ગમે છે....

Read More

પોતે જ રિસાઈ ને પોતે જ લખે
?Kish..
હવે મારે પણ રીસાવું છે... મનાવે કે નય એ જોવું છે!

નૂર ઈશ્ક જહાં યે સબ હમારે પૂરાને સાથી હૈ.

તુમ તો હમારી હમસફર હો ! જાન.....

by by matrubharti..... thanks for lot of love

किस मुह से सच बताऊँ वो "नाचीज" में ही हू।

पर दिल कहता है। बतादे।
दिमाग कहता है। पछतायेगा तू!
-kish

કોન કોન ડેન્ગ્યુ નૉ ભોગ બનેલ છે???

????

કોઈ અત્યારે જાગતું હોય તો હાજરી પુરાવો?

અને કેમ જાગો છો. કારણ આપો??,

શરદ પૂનમ ની આ રાતડી

ઓહો ચાંદની ખીલી છે. ભલિ ભાત ની...

અરે યાર તારી કેવી નજર છે???

ફરી મને લાગી ગઈ?

????

*"अगर मेरी कोई भूल हुई है।
तो माफ़ करदेना।

आगे से कोई भूल नही होगी
इतना भरोसा इस "नाचीज़" पे करना"*