એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ઓમકાર મનને શાંતિ આપનાર અને સદાય પ્રેમ વરસાવનાર શિવ પિતા નો જ્યારથી સાક્ષાત્કાર થયો છે, મન શિવોમય થયું અને પરમશાંતી અનુભવી રહ્યો છું, ૐ શાંતિ .જય સોમનાથ may contact no.9574898781

બનો તો ફુલોની માફક કોમળ અને સંગુધીત બનો , કે તમારી સાથે કોઈ વર્તન પણ કોમળ બનીને કરે, અને કાંટા પણ તમારૂ રક્ષણ કરે,
નરમ વસ્તું સાથે નરમાઈ અને કઠણ સાથે હંમેશા કઠણ વહેવાર આપણે પણ કરીએ છીએ,
જેમ ફુલને નરમાઈ થી પકડીએ છીએ,
અને ફોલાદ ને મજબુતાઈ થી..
નક્કી તમે કરો લોકો નો તમારે કેવો વહેવાર જોઈએ,
ભપકાને માનવા વાળા અધુરા ઘડા હશે, સંપૃર્ણ નહીં ,

-Hemant Pandya

Read More

Hemant Pandya લિખિત વાર્તા "સમજણ ની સજાવટ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19928128/the-decoration-of-understanding

જયારે શબ્દોજ ન હતા, વાણી પણ ન હતી, ભાષા તો કયાથી હોય, ત્યારે પણ એક સત્ય હતું પ્રેમ , ઈશ્વરને. અતી પ્રીય છે તે છે પ્રેમ, જો અપ્રીય છે તો નફરત , ફક્ત ઈશ્વરનેજ નહીં ઈશ્વરની બનાવેલ દરેક મૃત અમૃત પ્રકૃતિ ને દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સમભાવ અને અમી દ્રષ્ટિ એ છે મૃક્તી,
શબ્દો અને વાણી અને ભાષા આવતાં આપણે બધા નામ અને શબ્દો બનાવી બધાને નામ થી ઓળખ આપી,ઈશ્વરના નામ મંત્ર જાપ અને ન જાણે શું શું કોને કોને નામ આપ્યા,
પણ ઈશ્વરને પામવાનો એક માત્ર માર્ગ છે અમી દ્રષ્ટિ ,કૃપા દ્રષ્ટિ, સમભાવ અને બધાને પ્રીય બનીને રહેવું, બધાને પ્રેમ કરવો.

-Hemant Pandya

Read More

Hemant Pandya લિખિત વાર્તા "સમજણ ની સજાવટ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19928128/the-decoration-of-understanding
plz read .....

આતો સંસાર છે ભાઈ, કોઈને ન્યાય કોઈને અન્યાય, કોઈને વફા કોઈની સાથે બેવફા, ક્યાંક સાચાં ક્યાંક જુઠા બનવું જ પડે છે, પણ જ્યા મન લાગે ત્યા કોઈનું રોક્યું થોડું રોકાય છે,
આત્મા દુભાય તે કરતા આત્મીયતા કરી લેવી જયા મન કહે.
રાધે રાધે

-Hemant Pandya

Read More

કયા હીંમત રહીં છે કે ખ્વાબ બુની શકું, કયા હવે હોસલો રહ્યો કે કોઈને ખુશીઓ આપી શકું, જે હતું તે તો એક ઝાટકે ખતમ કરી ગયું કોઈ, હવે મૌન શીવાય કશું નથી મારી પાસે રહ્યું, નહીં આપી શકું તને ઉષાના રંગ કે ના મધુવન ની મહેક ના આશ બાંધ એ જીંદગી

-Hemant Pandya

Read More

આત્મા ને છીન્ન ભીન કરી ગયું, અને શરીર પર આધીપત્ય કોઈનું ,વીચાર આવે હે ભગવંત આ કેવી વંડંબણા ન ક્ષણવાર રહેવું ગમે ત્યા જીવન જીવવું પડે

-Hemant Pandya

Read More

બધું કોમનજ હોય છે દરેકમાં બસ સમજવા વાળું અને સહકાર આપવા વાળાનીજ કમી હોય છે જીવનમાં, નહીતર માનવી હીંમત ન હારે

-Hemant Pandya

Read More

આમતો બધું પોતાનું બેષ્ટજ લાગે, વીછુડીનું ફુલ પણ ગુલાબ લાગે, પણ ચસમાં ઉધાડીને જોજો, કે ગુલાબ આગળ વીછુડીનું ફુલ કેવું ભાસે, વાત રંગ રૂપ ની નહીં સુવાસ ની છે. મહેક કેવી કે મહેકે અંગ અંગ

-Hemant Pandya

Read More

બસ મોકો જીવન માં એક વાર જ મળે છે દોસ્તો, કોઈ કોડીએ વેચાતા હજાર મળે, પણ અનમોલ કોઈ એક વાર જીવનમાં,
સોનું ન શોધો..મળે તો પારસમણી શોધજો. કે તમે કંચન બની જાઓ..
રૂપ રંગ આવડત અક્કલ થી નહી , રદયની વીશાળતા અને પ્રેમ જોજો, જે અખુટ અનંત અને સમભાવે હોય.
કોણ પોતાનું કોણ પારકું એને મન તો વીશ્વ સધળું સુંદર દીઠે..
બસ એને રંગે રંગાજો...અને વારી જાજો..
જીવન ભર સુવાસ નહીં જાય એના પ્રેમની.

-Hemant Pandya

Read More