જે કાગળ પર અભણ નો
અંગૂઠો લેવાયો...!!!

એમાં છેલ્લો મુદ્દો હતો
કે ઉપરની બધી શરતો
વાંચી છે..!!!!બસ તકલીફ અહીંયા જ ક્યાંક છે....

Read More

"ના હું ગીરવે મૂકયો હતો ,
કે ના હપ્તે થી વેચાયો હતો"

"બસ એમણે ચૂપ રેહવા કહ્યું,
ને હું મૌન થી બંધાયો હતો"

ધીરે કહેવાની વાત માં "રાડ" પાડી
ત્યાંથી જ સબંધ માં "તિરાડ" પડી....

વાંક જરા પણ ગુલાલનો ન હતો....
સાવ કોરો કટ એમનો ગાલ હતો....
રોકવા મથ્યો પણ રોકી ના શક્યો....
ફાગણ ની આબરૂનો સવાલ હતો.
હેપી હોળી@ ધુળેટી

Read More

"તું."... લીલું ઘાસ બની ને ઉગી નીકળજે આ વૃક્ષ નીચે.....
પાન -પીળું બનીને "હું" "ખરી "પડીશ તારા પર!!!

-Bharat Gehlot

❤️ વાત સમજણ ની હતી...... ને "ચૂપ" થઈ ગયા સબંધો ! ❤️

दीपावली के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए।

🙏🪔🙏

-Bharat Gehlot

Read More

તમારી *હરીફાઈ કરનારા,* તમારા *કામની કોપી* કરી શકે.. પરંતુ, તમારી *નિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા, ક્ષમતા અને સંસ્કારો ની કોપી* તો નહી જ કરી શકે......!!!!_

Read More