તમે પાપણ ને પલકારે વાત કહી, મર્મ એનો ઉકેલવામાં રાત વહી.....🌺🌺🌺

*આજ થી શરૂ થતું નવું વર્ષ તમારા અને તમારા પરિવાર માટે ખુબ જ લાભ દાયી નીવડે. સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ બની રહે*🙏🏻🙏🏻

*Happy New Year*🎇

Read More

ડગલે ને પગલે સાચા સહારા નથી મળતા ,ક્યાંક નાવ તો ક્યાંક કિનારા નથી મળતા .તમે થાકી ગયા છો અહીંયા તમારા શોધીને ,અમને ભીડમાં અમારા નથી મળતા...!!

Read More

એક દિવસ નું ચોમાસું ને ઓગણત્રીસ દિવસ નો બાફ , તોય તું વરસ્યો એ વાતે જા ,તારા બધા ગુના માફ!

આ લાગણીઓ નો કારોબાર જોખમી છે,
એમાં હારનાર કરતા જીતનાર વધુ જખ્મી હોય છે,

જે કાગળ પર અભણ નો
અંગૂઠો લેવાયો...!!!

એમાં છેલ્લો મુદ્દો હતો
કે ઉપરની બધી શરતો
વાંચી છે..!!!!બસ તકલીફ અહીંયા જ ક્યાંક છે....

Read More

"ના હું ગીરવે મૂકયો હતો ,
કે ના હપ્તે થી વેચાયો હતો"

"બસ એમણે ચૂપ રેહવા કહ્યું,
ને હું મૌન થી બંધાયો હતો"

ધીરે કહેવાની વાત માં "રાડ" પાડી
ત્યાંથી જ સબંધ માં "તિરાડ" પડી....

વાંક જરા પણ ગુલાલનો ન હતો....
સાવ કોરો કટ એમનો ગાલ હતો....
રોકવા મથ્યો પણ રોકી ના શક્યો....
ફાગણ ની આબરૂનો સવાલ હતો.
હેપી હોળી@ ધુળેટી

Read More

"તું."... લીલું ઘાસ બની ને ઉગી નીકળજે આ વૃક્ષ નીચે.....
પાન -પીળું બનીને "હું" "ખરી "પડીશ તારા પર!!!

-Bharat Gehlot