Hey, I am reading on Matrubharti!

સાચું કહેશો તો એકલા પડશો,
પણ લડત આપશો તો જીતી જશો.

કહેવું હતું
ન કહ્યું ને એકલું
રહેવું પડયું.

"સંબંધો સાચવો નહિ, વાણીને સાચવશો તો બધું જ સચવાઈ જશે."

રસ્તા પર પડેલા પથ્થરને હટાવાની ઈચ્છા થાયને તો સમજવું આપણો અભિગમ બદલાય છે પ્રગતિ થાય છે

ઘણો ભાર હોય છે દિલમાં
છતાં પોતાને ભાર લાગતો નથી.
લાગણીઓ વહેંચવા ફરું છુંપણ પોતાનું કોઈ મળતું નથી.

જ્યારે સાચો માણસ ચૂપ રહેને ત્યારે
ન બોલતા માણસો પણ ઘણું બોલી જાય છે.

"સમયની જે રાહ જોવે છે એની
સમય ક્યારેય રાહ જોતો નથી."

હાથમાં ઘણી લકીરો હોય છે
એને બદલવી આપણાં હાથમાં હોય છે.

હાથ પકડી ચાલવું ઘણું સરળ છે પણ
મુશ્કેલીમાં હાથ પકડી રાખવો ઘણું મુશ્કેલ છે.