પરિચયઃ જન્મ સ્થળઃ ૧૦ ઑક્ટોબર ૧૯૩૦ (૧૦-૧૦-૧૯૩૦) અમદાવાદ શૈક્ષણીક કારકીર્દીઃ પ્રાથમિક,માધ્યમિક અમદાવાદ.કૉલેજ એમ જી સાયન્સ ઈન્સ્ટીટ્યુટ અમદાવાદ. કાર્ય ક્ષેત્રઃ ૧૯૫૬ થી ૧૯૮૮ ' ધી અતુલ પ્રોડટ્સ લિમિટેડ 'વલસાડ ખાતે ,પ્રોડક્ષન કેમીસ્ટ, સીની. એક્ઝીક્યુટીવ , આસી સેફ્ટી ઑફીસર' તરીકે નિવૃત્ત.(૧૯૮૮) ઈતર પ્રવૃતિઃસર્વિસ દરમ્યાન સંસ્થાની સાંકૃતિક,સામાજીક સંસ્થાઓ 'ઉદય ' ઉત્કર્ષ ' 'વિજ્ઞાન મંડળ ' 'નૂતન કન્ઝ્યુમર્સ કૉ-ઑપરેટીવ સોસાયટી ' વગેરેમાં માનદ મંત્રી તરીકે સેવા. હાલ નિવૃતઃ છેલ્લા દસ વર્ષથી (૨૦૦૯થી) ન્યુ જર્સી ખાતે રહુ છું.

A person started to walk on a rope tied between two tall towers. He was walking slowly, balancing a long stick in his hands. He had his son sitting on his shoulders.

Every one on the ground were watching him in bated breath and were very tense. When he slowly reached the second tower, every one clapped, whistled and welcomed him. They shook hands and took selfies.

He asked the crowd “do you all think I can walk back on the same rope now from this side to that side?”

Crowed shouted in one voice “Yes, Yes, you can.."

Do you trust me, he asked? They said yes, yes, we are ready to bet on you.

He said okay, can any one of you give your child to sit on my shoulder; I will take the child to the other side safely..

There was stunned silence. Every one became quiet.

Belief is different. Trust is different. For Trust you need to surrender totally.

This is what we lack towards God in today’s world.

We believe in Almighty . But do we trust Him?

*Very beautiful message, worth pondering over and over again!..🙏🏻*

Read More

મોઘેરા મહેમાનની ઇંતેજારી
हम इंतझार करेंगें क्यामत तक ....

He challenged his wife to take the pen out without touching the bottle.. 🤦‍♀ don't mess around with women 🙏

epost thumb

वासुधैव कुटुम्बकम,जब हिटलरने पोलैंड पर आक्रमणकरके द्वितीय विश्वयुद्धकी शुरुआत की थी तो उससमय पोलैंडके सैनिकोने अपने 500महिलाओ और करीब 200बच्चोंको एकशीपमें बैठाकरसमुद्रमें छोड़दिया और कैप्टनसे कहा की इन्हें किसी भी देशमें ले जाओ,जहाँ इन्हें शरण मिलसके अगर जिन्दगी रही हम बचे रहे या ये बचे रहे तो दुबारा मिलेंगे।
500 शरणार्थी पोलिस महिलाओ और दो सौ बच्चो से भरा वो जहाज ईरान के सिराफ़ बंदरगाह पहुंचा, वहाँ किसी को शरण क्या उतरने की अनुमति तक नही मिली,फिर सेशेल्स में भी नही मिली, फिर अदन में भी अनुमति नही मिली। अंत में समुद्र में भटकता-भटकता वो जहाज गुजरात के जामनगर के तटपरआया।जामनगरके तत्कालीन महाराजा "जाम साहब दिग्विजय सिंह" ने न सिर्फ 500 महिलाओ बच्चो के लिए अपना एक राजमहल जिसे हवामहल कहते है वो रहने के लिए दिया बल्कि अपनी रियासत में बालाचढ़ी में सैनिक स्कूल में उन बच्चों की पढाई लिखाई की व्यस्था की।ये शरणार्थी जामनगर में कुल नौ साल रहे।
उन्ही शरणार्थी बच्चो में से एक बच्चा बाद में पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना आज भी हर साल उन शरणार्थीयो के वंशज जामनगर आते है और अपने पूर्वजों को याद करते है।पोलैंडकी राजधानी वारसा में कई सडकों का नाम महराजा जाम साहब के नाम पर है,उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनायें चलती है।हर साल पोलैंड के अखबारों में महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह के बारे में आर्टिकल छपता है। प्राचीन काल से भारत,वसुधैव कुटुम्बकम,सहिष्णुता का पाठ दुनिया को पढ़ाते आया है और आज कल के नवसिखिए नेता, भाँड पत्तलकार, मलेच्छ आदि लोग भारत की सहिष्णुता पर प्रश्न चिह्न लगाते फिरते हैं।जय जननी, जय भारतभूमि!यही है हिन्दू धर्म यही है हमारा भारत देश।

Read More

મ્હેસાણા = मैं शाणा= હું ડાહ્યો
Uganda= you = તું ગાંડો

મૌન.
“ પ્રશંસામાં નથી હોતી કે નિંદામાં નથી હોતી
મજા જે હોય છે ચૂપમા તે ચર્ચામાં નથી હોતી.”
અસીમ રાંદેરી.

Read More

👆👆👆👆👆👆
This video is being shown in Cinema Halls in place of the National Anthem. The tune is that of the National Anthem but the visuals are totally different.

What a concept ....

This advertisement is already a big hit in social media in less than 24 hours of its launch ...

Superb work and great message.👇🏿

Read More
epost thumb

“The woods are lovely, dark and deep,
but I have promises to keep
And miles to go before I sleep, and
miles to go before I sleep “
- Robert Frost

“રૂડા છે આ વન, શા શ્યામ ઊંડાં;
કિન્તુ મારે કંઇક કંઇ છે વાયદા પૂરવાના
ને જાવાના કોશ કૈં નીંદ પહેલાં
ને જાવાના કંઇક કંઇ રે કોશ હા નીંદ પહેલાં”
અનુવાદક: ‘સુંદરમ’
નોંધ:- નેહરુની પ્રિય કડી

Read More

” હે પ્રભુ ! મારા આ માનનીય
જીવનનાં બાકી રહેલા વર્ષો
સદ્ - દિશામાં વાપરી શકું એ
માટે સદ્બુધ્ધિ આપ 🙏”