.

💐💐💐💐માંગતા તો મંગાઈ ગયો અવતાર પતંગિયાનો ઈશ્વર પાસે,

ક્યાં ખબર હતી કે જગત માં ફુલો પ્લાસ્ટિકના જ વધ્યા છે.🙏🙏🙏🙏🙏

Read More

લાગણી એટલે,
એકમેક ના નયનો માં થી નીતરતું એ વિશ્વાસ નું નીર,
એકબીજા ના હોઠો પર રમતું એ તોફાની સ્મિત.❤

બે વ્યક્તિ વચ્ચેની લાગણી એટલે...
સાહેબ
એકનો વિશ્વાસ અને બીજા ને થતો અહેસાસ...

-

"તમે મન મુકીને વરસો ઝાપટું આપણને નહી ફાવે.....

અમે હેલીના માણસ માવઠું આપણને નહી ફાવે...!!"❣️

-

"જો બહાર જો જરા
વરસી ને જતો રહું

પછી કે તી નહિ
શું આવ્યો ને શું ગયો!!!

તું તરસી રહી ગઈ હતી
એટલે બન્યો છુ માવઠું

બાકી તું ક્યા બોલાવે છે
મને કારણ વગર...?!!"❣️

Read More

"શાયરીના શબ્દો પણ સાદા વાપરવા પડે છે...


એને ક્યા પ્રેમ શિવાય કાંય આવડતુ...!!"💙

-

"કાનો ભલે મધુરો હોય....

પણ એની રાધા વિના તો એ અધુરો જ હોય...!!" 💜

"તારા જ વિચારોમાં પૂરું થઈ ગયું આ વરસ...


અને એક તારી જ આશા એ શરૂ થયું મારુ નવું વરસ...!!"💙

"મળ્યા વગર દિલ દેવાની આદત હોવી જોઇએ...


મળ્યા પછી તો બધા પાગલ થઈ જતા હોય છે....!!!"❣️

"સાલી, જિંદગી ક્યા કોઈ પ્રયોગથી કમ હોય છે?...


છેવટે આંસુ પણ એક રસાયણ જ હોય છે...!!"❣️