ખુદનુ ખુદને ગમવુ ફરજિયાત થવુ જોઈએ#### reader on matrubharti for find my self..........#live young live ffree.निशाचर

😀😀😀

epost thumb

રૂડાં - રૂપાળા સઢ કો'કના શું કામના
પોતાને તુંબડે તરીએ.....


#મકરંદ દવે

જે નોકરી કરવા મા તમને ખુશી મળે
એજ class 1 અધિકારી ની job🤗🤗

💝💝💝

he didn't expect that 🤣🤣

epost thumb

🎵🎶🎵🎧 अजीब दास्तां हैं ये😍😍

epost thumb

नाव झरझर ही सही
तुफानो से टकराती तो है


#दुस्यंत कुमार

વાંચનાર ને શબ્દો તકલીફ આપે,
તો વિચારો લખનારની વેદના કેટલીક હશે??


#..….........?