મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

मन समुद्रातल्या भवाऱ्यासारखे आहे।
ते माणसाला दूर नेऊन बुडवते। एक वेळ समुद्राला बंध घालणे सरल असेल , पर्वत उपटणे सरल असेल , पण मनाला आवर घालणे महाकठीण कर्म आहे।
#सरल

Read More

#परिचय
आपका असली परिचय वह है जो आपकी अनुपस्थिति में दूसरों द्वारा दी गया हो।

પરિચય ન હતો જરીકેય એકમેકનો,
ને હવે બની ગયા છીએ એકમેકના,
આ પ્રણય છે એવો કે અજનબીને પણ,
બનાવી દે હમસફર એકમેકના..
#પરિચય

Read More

creativity is the ability to introduce, order into the randomness of the nature..
#Introduce

पियानो परिप्रेक्ष्यतेचे आमंत्रण द्या,
समजावून सांगा यशस्वी होण्याचे वेळ काढून टाकणे..
#परिचय

https://www.matrubharti.com/bites/111380824

like એન્ડ share..😊

I'm trying very hard to get rid of all the passive selfish relationship...
#નિષ્ક્રિય

ન સાથ આપવો કોઈ પક્ષ-વિપક્ષમાં..
જ્યારે રહેવાનું હોય સત જ અંત લગી સાથમાં..
#પક્ષ

શું છે આ બધું આજેય ચારેયકોર..?
આ પક્ષ-વિપક્ષ..
હોય છે શું..?
આ સ્વાર્થ ભરેલ માનવદેહ..
જ્યાં મળે માન-ધન અને પોતાની હા માં હામી ભરનાર પક્ષ..
ત્યાં જાય પળભરમાં જ ઢળી..
#પક્ષ

Read More