નજર જ ઘાયલ કરે છે,તો શબ્દ શું કરશે.

ઘણી સુંદર છે તું
જો મને ચાહી લે તો !

આ તડકાને પડછાયો બનાવું
જો મને માની લે તો !

તારા વિચારો મંદ લાગે છે
બાકી રસ્તો મુકી મારો જવાઈ થોડું.- સોનુ ધોળિયા.

Read More

Sonu dholiya લિખિત વાર્તા "અકલ્પનીય" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19927425/akalpaniy

મને લાગે છે કે તું મને ગમે છે .
શું તને લાગે છે કે હું તને ગમુ છું ?