आप ओर आप कि यादे हमे लिखने को मजबूर कर देती है

ચૅત હેકડો ચંચળ કરે પૅયો ચતુરાઈ.
સમજે નતો ને કરે પૅયો ખોટી વડાઈ.
સચો મારગ ભૂલ્યો માડુ ને કરે તો લડાઈ.
કઠ કાઠી સે જબરો ને તાડી જેડી લંબાઈ.
હરિ સમરે મેં કરે પૅયો નૅત નવી લુચ્ચાઇ.
મોબાઇલ મેં ફસાઈ ભુલ્યો ઈ માણસાઈ.
હૅકડી વારો ત ચખે ગેનો હરિ રસ મલાઈ.
નર ચે હરિ ભજે સિવાય નાય ભલાઈ.

નારાણજી જાડેજા
નર

Read More

ચહેરા કૅતરા હૈયે ચૅતરાઈ વેયા ને કૅતરા વેસરાઈ વેયા.
હલધા વા જે ભેગા હાને રૂપિયે ધોળ મેં કેડા વેનાઈ વેયા.
ઉગે ઉઠી ડેલીજી કડી ખોખળાઈ ને લૅક્કી રોન્ધા વા.
હકલ કરેલા કૅતરા ત જનાવરે જા આવાજ કેન્ધા વા.
માર ઢગે જેડી ખેન્ધા વા તોય પણ કૅતરો ખેલધા વા.
ડી સજો ધ્રો ન થીયે ઓલથે ઑલાજી ઘરે વેન્ધા વા.
ખન જે રોલ વારી માની મેળીનુ લૅક્કી ને ખેન્ધા વા.
ચટણી સે ચરયો નાતો ને ડુંગરી સે ડી કઢતા વા.
નર ચે વરી વિચારી પાછાં વરો ત અખીયે ચોધાર રૂન્ધા વા.

નર

Read More

આવ્યાં આજ યાદ ફરી બચપન દોસ્ત .
સમય પણ ત્યારે કેવું રહેતું હતું મસ્ત.
મિત્રતા ના બાગમાં સોળે કળાએ ખીલી વસંત.
જવાની જેવી આવી ને બચપન થયું અસ્ત.
નર

Read More

सोचता हूं कि मैं एक बार फिर उसे याद करलु जिसने आज़ सुबह को जगाया था।
जो हर समय मेरे पास होकर भी पास में दिखता नहीं। ऐसे मेरे इश्वर बंसीधर को धन्यवाद।
शुभ रात्रि मित्रो।

Read More

उनकी बातों में न जाने कैसे खो गए है।
जागते हुए भी हम उनके स्वप्न में खो गये है।
नर

સી કરે વેયો કેડો ધગો,
કડે આયો ને કડે હી ભગો.

તપણુ કેયો ત મી પોગો,
ઘરે પોય રૅનકોટ લધો.

કોસે પાણી થોડા ડી નાયો,
ઍનયા વધારે મી સે નાયો.

હીટર મેં મીટર ફેરયો,
ને ઍતરો જ પંખે મેં રુચયો.

નર ચે હેન વરે મોસમ પણ કેડો વેફરયો.

*નર*

Read More

માખણ માગું ને મને માધવ મળી જાય.
ક્યારેક હસતા હસતા હરિ મળી જાય.
કથા સાંભળતાં મને કુષ્ણ મળી જાય.
રડતાં રડતાં રટતા રાધેશ્યામ મળી જાય.
ઠોકર ખાતા કાળીયો ઠાકર મળી જાય.
સુકા રણમાં જો મને રણછોડ મળી જાય.
એક વાર જો દ્વારિકામાં દ્વારકાધીશ મળી જાય.
કહે નર કોઈ એક રૂપે જો માધવ મળી જાય.
જીવ આ ભવસાગર પણ‌ તરી જાય.
નર

Read More

મંગયા ન મેલે માન, ભલે ને ઉજળાં વે વાન.

નેરૈ નેરખે વેગર ન દીજે દાન,ભલે દે કો પાકે આણ.

કુધરત વિખે એનજો ધાન, દુઃખ મેં પણ છડે ન થાન.

નર ચે વિચારે હલે તો રે શાન, નેકા વેનુ ત મેણીકે શ્મશાન.

નર

Read More

જાણું છું હું સરહદનો સૈનિક નથી ‌.
તો શું ? મારા દિલમાં દેશભક્તિ નથી.
દેશની શાન માટે દિલ પર દર્દ સહે છે.
તો શું ? એના પરીવાર ને દેશપ્રેમ નથી.
જેના સંતાનનાં સપના માં મોત રમે છે.
જેની જનની ચેનની નિંદ્રા માં જતી નથી.
તો શું? માં ના હદયમાં દેશભક્તિ નથી.
શુરવીરો માથાનાં બલીદાન આપી દે છે.
બસ એક દિવસ યાદ કરું, શું એ દેશભક્તિ છે?
કહે નર દેશની સેવા તો દરેક ની ફરજ છે.
બસ ફિકર એટલી જાતી મારાથી નથી.
કે બેઠા છુપાઈને દેશના દુશ્મન ઘરના ઘણા છે.

નારાણજી જાડેજા
નર
#Deshbhakti

Read More