Hey, I am reading on Matrubharti!

જેમ જેમ તમારી સાથે વાત થાય સે
તેમ તમે મારી ઈમાન દારી બનતા જવસો
મારી ઈમાન દારી થી ગદ્દારી તો નય થાયને ,,