લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે

इस लिए तो यहां अब भी अजनबी हूं मैं
तमाम लोग फरिश्ते हैं, मैं हूं आदमी

સ્મિતની પ્રસ્તાવનામાં ઈશ્વરે એવું લખ્યું
માનવીએ મન મૂકીને ક્યાંક રડવું જોઈએ

જિંદગી એક રમત છે,
નક્કી તમારે એ કરવાનું છે કે
ખેલાડી બનવું છે કે રમકડું !!

#cp

મિલનની એ ક્ષણોને વર્ણવી શકતો નથી જ્યારે
શરમભારે ઢળેલી આંખડીનું મૌન બોલે છે

=આદિલ મન્સૂરી

जिंदगी के चिथड़े को रोज लपेट लेता हूँ सुबह होते ही
जिंदा रहने का ढोंग जरूरी है सांसों के चलने तक
#cp

જિંદગી જેને સુખ નથી
આપી શકતી,
તેને હંમેશા અનુભવ આપે છે સાહેબ !!

પુસ્તક રોજ નથી લખાતા,
છાપા રોજ છપાય છે,
એટલે જ એક કબાટમાં સચવાય છે અને બીજુ પસ્તીમાં વેચાય છે.
#cp

અંતે ખરી જવાની ય તાકાત જોઇએ
પહેરો સુગંધ એટલે ફૂલો થવાય નહિં
#cp

લોકોની ટીકા થી તમારો માર્ગ ન બદલતા કારણ કે
સફળતા શરમ થી નહીં
સાહસ થી જ મળશે....
#cp

મોહ નથી
માયા નથી
અમર તમારી કાયા નથી
સુખેથી જીવી લો આ જિંદગી મિત્રો કારણ કે
દુઃખની અહીં કોઈ છાયા નથી..
#cp