લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

#વાસ્તવિક

લોકો જેટલો show off કરે છે, વાસ્તવિક માં એ એના ૧૦% પણ હોતો નથી. પછી એ તમે સ્વભાવની વાત કરો કે ચહેરાની વાત કરો કે રંગ ની વાત કરો.
"દિખેગા નહિ તો બિકેગા કૈસે"
આ આજ વાક્ય ને સિદ્ધાંત બનાવી ને મોસ્ટલી બધા ચાલે છે.

Read More

#આડુઅવળું

આડી અવળી વાતો કરે એટલે સમજી જવાનું કે આ મહાત્મા છટકબારી શોધે છે કા તો બાટલી માં હમણાં ઉતારશે.
( નોંધ - કોઈય પર્સનલ લેવું નહિ)

Read More

ભલાઈ માટે કામ કરો,
મોટાઈ માટે નહી...

રાધે ક્રિષ્ના

#Zealous

Be zealous towards your work to live life happily..

તોડવી પડશે હવે એ ઝૂંપડી !
એક મંદિર પાકું ત્યાં બંધાય છે !!
_Unknown

#Yielding

In every relation, after some argument, one should need to be yield, otherwise their relationship may be effected badly.

घर कच्चा ही सही साहब , लेकिन पनाह देता है,
मेरी दो कोडी की औकात को जीने की वजहा देता है .!

#cp

#ભીનું

ભીના આંસુઓ તો બધા જોઈ શકે અને અમુક તો સાફ પણ કરો આપશે,
પણ સુકાયેલા આંસુઓ જે નીકળે છે એનું કોણ મદદગાર છે??

Read More

એક લાગણી પડી હતી,
તૂટેલી,વિખરાયેલી,તરછોડાયેલી
કોઈએ આવીને એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી
ત્યારથી એનું નામ મિત્ર પડી ગયું.
#cp

Read More

#ઉત્સાહી
ઉત્સાહીઓ ગાયબ છે કે એમને ઉત્સાહ ગાયબ છે એ નથી સમજાતું,
બાકી તારીખ બદલાતાની સાથે જ પોસ્ટ્સ ના વાવાઝોડા ચાલુ થઈ જતાં.

Read More