I am primary Teacher.. ગીતો લખવાનો શોખ છે.."રોશન" ઉપનામ થી કાવ્યો લખું છું.

કોરોના વાયરસ ને ભગાડવા માટે શું શું સાવચેતી રાખવી...એના વિશે નું ગીત...
ગીતકાર.... જીતેન્દ્ર પરમાર

ભૂતકાળ પાસેથી શીખીએ..
ભવિષ્ય માટે વિચારીએ..
પણ વર્તમાનમાં જ જીવીએ.