હું તળાજાની દિકરી છું.હાલ અમદાવાદ રહું. હું ગૃહીણી છું.મને બાળપણથી કવિતા લખવાનો શોખ છે.કોલેજકાળમાં,મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડપર મુકાતી હતી.

""દિકરી પત્ની બને કે કઠપૂતળી" ?", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"મહાન પિતા"
-----------------
જીવ આપીને જીવન ઘડનાર.
કેમ કરી ભુલાય ?

જાત ખર્ચીને મકાન આપે.
આરામદાયી જિંદગી બનાવે.
એને કેમ કરી ભુલાય ?

ભૂખ્યા કદી નહીં સુવાડે.
જેના શ્રમથી ઘરમાં.
અવનવા પકવાન રંધાય.
એ કેમ કરી ભુલાય ?

ટાઢ,તડકો સહી મૌન થઈ જાય.
સંતાનને આપે હર ઋતુનું રક્ષણ.
એ રક્ષક કેમ કરી ભુલાય?

"માં" જેના પગલે હરદમ ચાલે.
એ પરિવારનો પરમેશ્વર.
કેમ કરી ભુલાય ?

"માં"ચાલતાં શીખવે ઘૂંટણિયેથી પગભર.
પણ,પિતા તો પગભર.
ઊભો રહેતાં શીખવે જીવનભર.
એ પિતા કેમ કરી ભુલાય ?

પરિવારનું છત્ર છાયા કહેવાય.
એ "મહાન પિતા" કેમ કરી ભુલાય?

✍️ જયા.જાની.તળાજા."જીયા"

Read More

"મારી દીકરી"

છુપાવીને રાખેલ,અશ્રુનો ભાર.
પાંપણને લાગ્યો હતો.
એ રીતે વરસી પડી આંખો.
દીકરીને આવતાંજોઈ,
માંને દિવસ સોનાનો લાગ્યો હતો.
✍️જયા.જાની.તળાજા.'જીયા'

Read More

"માં"

રોકતી,ટોકતી,ને મારતી.
લાગતું,તું મને નફરત કરતી.
બાળ હું,જાણું શું,?
જિંદગીનાં પાઠ આમ.
તું મને શીખવતી.....

સમયનાં ગર્ભમાં જાણું શું,?
નાદાન,ના સમજ બાળ હું.
ભવિષ્યની હું છું,માં-
એ કેમ કહે તું,?
બની મારો ઈશ્વર.
"માં"નું ઘડતર કરતી રહી તું.......

માટલાને કુંભાર ઘડે જેમ.
હર ઘડી,ઘડતી રહી મને એમ.
પ્યારી માં,તું આજે ભુલાય કેમ,?
હર ઘડી,હરદમ,પુજાઈશ પ્રભુ જેમ.......

શારીરિક,માનસિક,આર્થિક.
સંસારિક,વ્યવસાયિક.
સઘળું જ્ઞાન આપતી રહી તું.
સો શિક્ષકની ગરજ સારતી તું.
ઈશ્વરને તોલે આવતી માં તું.
રહે ન રહે,સદા પુજાઈશ"માં"તું.
✍️જયા.જાની.તળાજા"જીયા"

-- Jaya.Jani.Talaja."jiya"

https://www.matrubharti.com/bites/111804115

Read More