એક રાજા હતો.
રાજાને વિચાર આવ્યો કે મારા રાજ્યમાં રહેતી પ્રજા તાળીઓ પાડ્યા કરે છે; પણ કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ કરતી નથી.

પ્રજા ફરિયાદ કરે તે માટેપાણીનો પુરવઠો બંધ કરવામાં આવ્યો.

લોકો ફરિયાદ કરવાને બદલે તળાવમાંથી પાણી ભરવા લાગ્યા. રાજા પાસે કોઈ ફરિયાદ કરવા ગયું નહિ.

રાજા પરેશાન થઇ ગયા.

બીજું ફરમાન કરવામાં આવ્યું: "રાજ્યની બહાર કે અંદર આવતા માણસોને બે બે ડંડા મારવા !!"

તે મુજબ રાજ્યની અંદર અને બહાર જતા માણસોને બે-બે ડંડા મારવા માટે રસ્તા ઉપર બે માણસો રાખવામાં આવ્યા !

સવાર પડતા રાજ્યની બહાર જવા અને અંદર આવવાની લાઈન લાગી. લોકો બે-બે દંડા ખાધા પછી પોતાના કામે જાવા લાગ્યા.

રાજાએ પ્રજાને કોઈ તકલીફ પડે તો ફરિયાદ કરવા ફરિયાદ પેટી મુકી.

લાંબા સમયે એક ફરિયાદ આવી.

રાજાએ ફરિયાદ વાંચી. તેમાં લખ્યું હતું: "રાજાજી! તમે રાજ્યની બહાર જવા-આવવા માટે બે-બે દંડા મારો છો, તેનો વાંધો નથી, પણ દંડા મારવા માટે માણસો થોડા વધારે રાખો તો લાઈનો ઓછી થાય અને રાજ્યની પ્રજાને સરળતા રહે‼"

Read More

ટ્રાફિક નો એક નિયમ ગમ્યો આમા કોઈને પણ આરક્ષણ નથી,બધાને એક સરખી જ પાવતી ફાટે છે.
😉😉

સારી ચોપડી અને સારા માણસની સમજ
સમજવા માટે એમને સરખી રીતે વાંચવું પડતું હોય છે...
👆

दुनिया है पत्थर की ये जज्बात नहीं समझती,
दिल में जो छुपी है वो बात नहीं समझती..
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌠
चाँद तन्हा है तारों की बारात में,
पर ये दर्द जालिम रात नहीं समझती..
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

🌛🌛🌛शुभरात्रि मित्रों🌜🌜🌜

Read More

जीवन के लिए नाकामयाबी जैसी कोई चीज नहीं होती। नाकामयाबी केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं।

Read More

था भ्रम जो है मेरा वो था कभी नही मेरा
अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा
तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चली
तू ही जाने अब तो ये क्या भला है क्या बुरा
ॐ नमः शिवाय🙏

Read More

-
शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल किजिए

फिरभी

सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के
विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है...🌹🌹

Read More

ભઈબંધ ને પ્લાસ્ટિક ની ખુરશી માં બેસાડી પાછડ થી , રુમાલ, ગમછા , ગાભા થી ઠોકીને જે Current ના જટકા ખાતા એની મજા જ અલગ હતી

Read More

''આ વખત વરસાદડા પડજે તને, સોગંદ છે હો...!!! દીકરીના લગ્ન વાવ્યા હશે ઘણા એ આ વાવણીમાં......'' અન્નદાતા સુખી ભવ:🙏🏽🙏🏽🙏🏽
#આગાહી

Read More

આજે મારાં શિક્ષણ ગુરૂનો શેર યાદ આવે છે ખુશ છે બે ગામના કાંધીયા હવે, છોકરાને 'મા' થી  કાયમ અળગી કરી. @ परम पालनपुरी

Read More