લેખક છું પણ મારી પાસે મારા વિશે લખવાના શબ્દો નથી. હું કાલ્પનિક દુનિયા બનાવી એમાં લાગણીઓને શબ્દો આપું છું તો બસ એ પરથી આટલું સમજી જાઓ કે હું લાગણીશીલ સામાન્ય માણસ છું. મારી કાલ્પનિક કહાનીઓ તમને કેવી લાગી એ વિશે તમે મને અહીંયા મેસેજમાં અથવા તો ફેસબુક કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કરીને જણાવી શકો છો.

માપી માપીને જીવું છું✍️

epost thumb

અનંત છું પણ કિનારાના સહારે✍️
- બારેમાસ મેઘા

epost thumb

લોકો કહે છે મૂંઝવણ થાય તો બારી બારણાં ખોલી નાખવા પણ મારો જવાબ બસ આટલો જ છે કે.....

હું, હું નથી અત્યારે

દરરોજ સવારે ઉઠું છું, હસું છું બોલું છું 

પણ આખો સમય એવું લાગે છે કે કઈંક ખૂટે છે મારી અંદર,

હું દુઃખી નથી કે નારાઝ નથી 

પણ અરીસાની સામે ઊભી રહીને મને જોઉં છું તો એવું લાગે છે કે ખાલી છું હું,

મારી અંદર રહેલ મેઘધનુષ આજે બસ એક જ ફિક્કા રંગનું દેખાય છે,

એ ફિક્કા રંગને જોઈને મને એવું લાગે છે કે 

હું, હું નથી અત્યારે....

- બારેમાસ મેઘા

Read More

બોલવા કરતા ચૂપ રહેવું મને વધુ પસંદ છે,
લોકો સામે દુઃખ જાતાવવા કરતા એકલામાં રડવું મને વધુ પસંદ છે,
કારણકે તમને સમજ્યા વિના સારું લગાવવા લોકો કઈં પણ બોલી દેશે,
તો ખાલી ખોટી લાગણીને બરબાદ કરવા કરતાં ખુદને તોડીને ફરી સંભાળવું મને વધુ પસંદ છે.....
બારેમાસ મેઘા✍️

Read More

બોલવા કરતા ચૂપ રહેવું મને વધુ પસંદ છે,
લોકો સામે દુઃખ જાતાવવા કરતા એકલામાં રડવું મને વધુ પસંદ છે,
કારણકે તમને સમજ્યા વિના સારું લગાવવા લોકો કઈં પણ બોલી દેશે,
તો ખાલી ખોટી લાગણીને બરબાદ કરવા કરતાં ખુદને તોડીને ફરી સંભાળવું મને વધુ પસંદ છે.....
બારેમાસ મેઘા✍️

Read More

અડધી રાતના આ સન્નાટાનો અવાજ કાનથી થઈ હૃદય સુધી ઉતરી ગયો.....
- બારેમાસ મેઘા

સવાલ કંઈ નથી તો પણ જવાબ શોધવાનું મન થાય છે...
- ✍️Megha👓