હું કાવ્ય તથા ગઝલ ને ટૂંકીવાર્તા લખું છું.પ્રતિલિપિ પર મેં કેટલીક post મૂકી છે.સારો પ્રતિભાવ છે.બસ કાગળ પર રંગ પુરવાની કોશિશ કરું છું.મારું લખાણ મારુ પોતાનું મોંલીક છે કોઈએ તેને પોતાના નામ થી રજૂ કરવી કે છપાવવી કોપીરાઈટ નો ભંગ ગણાશે જે ધ્યાને લેવા વિનંતી...આભાર...પ્રતિભાવ આપશો તો ગમશે .મારા લેખન ને સુધારવાની તક મળશે મને...આભાર