સુરતી છોકરી છું,. પ્રભુની કૃપા થી લેખિકા છું. સાહિત્યના પ્રવાહમાં પોતાનાં વિચારોને રજૂ કરું છું. મારા જીવનમાં લાવી તું અનેંરા રૂપની ધારણા.. તું બનશે હવે મારા જીવનમાં પ્રેમની પ્રેરણા ... તારાં પ્રકાશના આગમનથી થશે મારી સાધના.. પુસ્તકરૂપી જીવનથી રચાશે મારા સ્વરૂપની આરાધના. Part time writer god gifetd believer value of life 7th October

આ શબ્દો છે જે મને જિંદગી જીવાડે છે
બાકી આ ખાલી મન તો મારી પ્રીત બતાવે છે.
ને રહી વાત તારી એ પણ નામ થી મન મનાવે છે.
દિલને દિલાસા ની ખોટી આશ અપાવે છે.
તારી સાથે મિલનની હૂંફ જગાવે છે.
તો ય જોવા માટે તું હજી તડપાવે છે.
તારી વાતો જ મને હરપલ હસાવે છે.
ને એક તારી યાદ છે જે મને રડાવે છે.
writer Gayatri Patel

Read More

કહેવાય છે કે ધરતીનો બીજો છેડો એટલે ઘર.
પણ હવે તો તું દેશ ને પરિવાર માટે કંઈક કર.
ક્યારેક તો સમય કાઢીને આસપાસની દુનિયાને મલ.
કુદરતી વાતાવરણમાં ખુદને પોતાને હવાલે કર.
ખુલ્લા આકાશમાં પોતાની નવી ઉડાન ભર.
સાવચેતીના પગલાંની વાત માનીને સહકાર કર.
પોતાની સેવા સમજીને લોકોને જાગૃત કર.
write :Gayatri patel

Read More

ક્યાંક તો તું મને રોજ શોધતો નહીં
એક હું જ છું જે તને રોજ યાદ કરું છું
સમય પાસે તારાં નામની ખોજ કરું છું
વળી પાછી મારા દિલને એક ફરિયાદ કરું છું.
ગાંડી થઈ ગઈ છું કે શું રોજ તારાં જ વિચાર કરુ છુ.
પછી એકાએક વિચારે જ કિસ્મત સાથે વાત કરું છું..
તો પણ હું રસ્તા માં તારી રાહ જોવ છું.
તને તો ક્યારેક જ હું શાયદ જ યાદ આવ છું.
એટલે તો દરરોજ હું તારી સાથે હોવ છું.

Read More

Prem to mara manma che
Joyto hoy to mne kahe je.
Tara sam jo tne khus n kri dev to
Mara namni fariyad tu prabhu ne kri leje
K hve pachi tu ane kyay n dekhava deje.
Tara prem mate to ek kurbaNi mari rehshe
Gayatri Patel

લાગુ પડ્યો ભારતમાં પણ કોરોનાનો કેર
માણસાઈ પડી ગઈ તેની સામે ફેલ
જિંદગીની રમતમાં આ કુદરતનો કેવો ખેલ.
મનુષ્ય જીવ બચાવવામાં માસ્કનો પહેર.
આવવા જવા માં લાગી રોક.
માનવીના પૈસા પણ પડી ગયા ફોક.
રોજ નવી ઘટનાથી દુનિયા કરે શોક
તો પણ હજુ રોજિંદા જીવનમાં લાવે રોકટોક
દુનિયા બની અમારા નમસ્તેની દીવાની 🙏🏻
નાની નાની સ્વચ્છતા જ છે સાવચેતી.
રાખીએ સ્વચ્છતાનો આધાર.
દુનિયામાં બની રહે શાકાહારી વિચારોનો સાર.
writer Gayatri patel

Read More

આ જિંદગી નું કેવું પાસું
વ્યવહારમાં રહે ત્રાસું
અબોલામાં મન નાના
સબંધ માં મન મોટા
શનતરંજના પાસા મારે બાજી
જોવા માટે મળે નવી રીત સાચી
#પાસું

Read More

#સંરેખિત
નામ સાથે તો
કોઈ કામ જ નહિ
ગરીબ જાણે?
હાથની રેખા તો કિસ્મતમાં સંરેખિત થઈ માણે
Gayatri patel

નામ સાથે તો
કોઈ કામ જ નહિ
ગરીબ જાણે?
Gayatri patel

શીખી રહી છું
જીંદગી ને માણતા
સાથે જીવતા
gayatri patel

દિલની વાતો
બસ દિલમાં રહે
કોક તો પૂછે ?
ગાયત્રી પટેલ