હુ ખુદ ની જ ખોજ માં છુ

हमे तो पसंद हे खामोशि हमारी
इस दर्द को सरेआम करना नहीं चाहते..
हमारा हे तो हम तक हि रहे
इसे सबको बताकर शर्मिन्दा करना नहीं चाहते..
Bhumi patel

Read More

जिंदगी मे हम हर तरह के किरदार नीभाते हे
किस्मत हमे बार बार कथपूतलि कि तरह नचाति हे
हमरि खुशियो से क्यु जलती हो इतना..
जो हमारे अरमानो को बार बार जलाके राख करते हो
bhumi patel

Read More

आप मत कहो किसिको के बात करे आपसे
बनालो खुद को इतना "काबिल" के लोग
तरस जाये आपको ऐक ज़लक देखने को
bhumi patel

પ્રેમ નુ કયા કોઈ માપ હોય છે
અે તો લાગણી ઓ થી છલકાતુ
અવિરત અમાપ હોય છે
bhumi patel

ઈશ્વરે આ કહાની કેમ અધુરી રચી...?
કે પછી અેના જ કલમ માં શાહિ ખુટી...

પ્રેમ અેટલે શુ??
આપણા માં કોઈ નો સતત હોવાનો અેહસાસ...
નથી આવવાનુ કોઈ તો પણ સતત જોવાતી રાહ..
અેકલતા મા પણ હંમેશા સાથે હોવાનો ભાસ....
નામ સાંભળતા જ ચેહરા પર આવતુ હાસ્ય....
ત્યાં ન હોવા છતા આમ તેમ શોધતી મારી આ
નજર...
bhumi patel

Read More

જીંદગી માં બધુ મળ્યે અેવુ કયા જરૂરી છે
અમુક સારા મિત્રાે મળ્યા અે પણ ધણુ છે
મિત્ર ના મોલ શુ જણાવુ જીંદગી તને
મારા માટે અે તારા કરતા પણ અનમોલ છે
bhumi patel

Read More

સમય સમય ની વાત છે
સમય સમય પર બળવાન છે
સમય જ તો છે જે કયારેક
સારો તો કયારેક ખરાબ છે
થોડી વાર થંભી જા ને તુ
તને કેમ આટલી ઉતાવળ છે

Read More

ખબર છે મને કે તુ નહિ આવે
તો પણ રાહ જોય છે મે તારી..
કેવાનુ હતુ ઘણુય તને પણ
આજે આ વાત અધુરી રહી
ગય મારી
bhumi patel

अगर वो कह देत बात.. हमे अकेले मे तो युहि
हमे यु गजल बनाकर..
सबको बता ना नहीं पड़ता
bhumi patel