એક અડીયલ શાયર__________________________ insta id- "benaam_thought"________________________you tube "benaam shayari".________________________________ Blog - https://bhargav8995.blogspot.com

😄😂😛😛

જય શ્રી રામ 🚩🚩🚩

આજે મારા જન્મદિવસ ની રૂબરૂ, ફોન, મેસેજ થી શુભકામનાઓ તમામ મિત્રો, સ્નેહીજનો નો હું અંતઃકરણ થી આભાર માનું છું.

તમારો પ્રેમ, હૂંફ મને સદાય આપતા રેહશો..

જય શ્રી કૃષ્ણ..🙏

Read More