એક અડીયલ શાયર__________________________ insta id- "er_bhargav_joshi"________________________you tube "benaam shayari".________________________________ Blog - https://bhargav8995.blogspot.com

ગુડ બાય...✋🏻🤝 દોસ્તો..

ફરી મળીશું મંજિલ ને પેલે પાર.

સમય આવી ચૂક્યો છે તમારી વચ્ચે થી વિદાયનો.

ખુશ રહો😃..જીવંત રહો..
જય દ્વારકાધીશ🙏🏻

-Er Bhargav Joshi

Read More