ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

ગમતી વ્યક્તિ સાથે હોય ત્યારે લાખોની ભીડ વચ્ચે પણ શાંતિ અનુભવાતી હોય છે,
ગમતી વ્યક્તિ સાથે ન હોય ત્યારે એકાંતમાં પણ ઘોંઘાટ સંભળાતો હોય છે...

Read More

માણસ જીવન માં આવેલી ખરાબ પરિસ્થિતિ એટલું નુકસાન નથી કરતી જેટલું એ સમય આવેલા ખરાબ વિચારો નુકસાન કરે છે...

तेरी शर्तो पे ही करना है अगर तुझको कुबूल
ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है।।
-अजहर फराग

મહોરા બની જવાય છે ક્યારેક અજાણ્યા ખેલના,
ને ક્યારેક જાણીતા માણસો ખેલ ખેલી જાય છે !!

તમે કહો અને એ સમજી જાય એ સહજ કેહવાય, તમે ના કહો છતાં સમજી જાય તો એ ખાસ કેહવાય....

_afsana

ऐब भी बहुत हैं मुझमें,
और
खूबियां भी,
ढूँढने वाले तूं सोच, तुझे चाहिए क्या मुझमें !

ऐसे नेक ना बनो... के हर बंदा गुनाहगार नजर आऐ..

कभी बच्चों सी झलकती है नादानियां मुझमें

कभी मैं इतना संभली हूं के उम्र भी कांप जाए..!!

કાગળ ક્યારેય રડતાં નથી,
એ તો બસ માણસ ને રડાવી દે છે...!!

પછી ભલે ને એ પ્રેમપત્ર હોય,
પરિણામ હોય કે પછી મેડિકલ રિપોર્ટ....!!!

Read More

એક ટીપું સમજણનું
ને એક લાગણીનો ધોધ

કુંપળ કુંપળ મ્હોરી ઉઠયો
સંબંધ નામનો છોડ...!