ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

તું બનજે કવિ, ને ના બને, તો વાચક બની જાજે,
પણ ઉગતાને ઉતારી પાડે, તે વિવેચક નહીં બનતો...

અજીબ છે મનુષ્ય સ્વભાવ જે ડગલે ને પગલે માન માંગે છે,
અહીં દરેકને પોતાની વાત ખાસ પણ બીજાની વાત ટાઇમપાસ લાગે છે.

-દિપક મેઘાણી

Read More

નથી આવડતી મને ઊડતી પતંગ જેવી ચાલાકી,
ગળે મળીને ગળા કાપવાનું એ મારા સિધ્ધાંતમાં નથી...
#ચાલાકી

મનગમતું બોલવા માટે,
અણગમતું સાંભળવાની તાકાત
પણ હોવી જોઈએ !!

❛ડર લાગે છે એની તારીફ કરવમાં એથી,
લોકો પૂછી ન બેસે આ તારા કોણ થાય છે!❜

જેને જતું કરતા આવડે એ મુર્ખ નથી પણ બુદ્ધિશાળી છે,
કેમ કે એ બે પૈસાનું અભિમાન મુકીને કરોડોનો સંબંધ સાચવી લે છે !!

Read More

रोटी का कोई "धर्म" नहीं होता, पानी की कोई "जात" नहीं होती
जहाँ "इंसानियत" जिन्दा है, वहाँ "मजहब" की बात नहीं होती।

Read More

" ख़ुदकुशी हमेशा जिस्म ही नहीं करते ,
कुछ ख़्याल समय की चौखट पर यूँ हीं
झूल जाया करते हैं " !!

લોકો પર ઉતરતા મારા
કારણ વગરના ગુસ્સાનું કારણ,
એટલે તારી ગેરહાજરી !!

રિપ્લાય ના મળવા છતાં મેસેજ કર્યા કરે છે,
તો દોસ્ત બહુ બરબાદ થઇ ગયો છે તું !!
😂😂😂😂😂😂