ક્યારેક સંવેદનાઓ એકસરખી નથી રહેતી ,એનો મતલબ એ નથી હોતો કે પ્રેમ નથી.

કોઈ વ્યક્તિ સાથે કેટલા ચોમાસા ગાળ્યા એ મહત્વનું નથી,
એ વ્યક્તિ સાથે તમે કેટલા ભીંજાયા એ મહત્વનું છે !!

जातियां मजबूत हुई है

इंसान कमजोर हो गया है।

આજકાલ હૃદયમાં થોડું દુખતું હોય એવું લાગે છે,
જોને હૃદયમાં બેઠેલું કોઈ  રૂઠતું હોય એવું લાગે છે !!

साया हूं तेरी रूह का महज़ अफसाना नही,,
ठहरी रहूंगी तुझमें कई जन्मों जनम तक..!!

તારી મૈત્રી માં કઈ સાર લાગે છે,
કોઈ પોતાનું હોય એવો અણસાર લાગે છે,
જિંદગી ની કડવાસ માં થઇ એક મિત્રતા મધુર,
બાકી તો આવી મિત્રતા થવા માં પણ વાર લાગે છે...

Read More

દોસ્તી એટલે એ ખભાનું સરનામું,
જ્યાં દુઃખની ટપાલ ટીકીટ વિના પોસ્ટ કરી શકાય !!

મારે કોઈની જરૂર નથી એવો અહમ ના રાખવો,
અને બધાને મારી જ જરૂર છે એવો વહેમ પણ ના રાખવો !!

હું ક્યાં કહું છું કે સદાય રહો તમે અમારી સાથે,
પુષ્પ ને ઝાકળ જેવું બસ કનેક્શન જોઈએ !!

પ્રેમ બહુ નાઝૂક મિજાજનો હોય છે,
અક્કલનો ભાર ઉપાડી નથી શકતો !!

આપણે કોઈને ભૂલથી નથી મળતા હોતા,
કોઈક કારણ હોય છે એમનું આપણી જિંદગીમાં આવવાનું !!