• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • 1st Friday with KD Live | Season 5 | August 2021

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • શોભિત દેસાઈ કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • 1st Friday with KD Live | Season 4 | July 2021

 • 1st Friday with KD Live | Season 3 | March 2021

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • ભાવેશ ભટ્ટ - કાવ્યોત્સવ

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • પ્રણવ પંડ્યા । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • રઈશ મણિયાર । મેઘધનુષી મોભાદાર મુશાયરો । મુંબઈ