• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • Kuldharma Patni - The Ideal Wife

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • આંખો ને કેમ રે ભુલાવવું - સાહિત્ય સરિતા

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • નિરેન ભટ્ટ સાથે સંવાદ - સાહિત્ય સરિતા

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • અધીર અમદાવાદી - ચીઝ ઢેબરાં પુસ્તક વિષે