• જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • प्रीति सेनगुप्ता की उत्तरी ध्रुव की यात्रा

 • યોગેન્દ્ર વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • ધીરુભાઈ પરીખ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • જય વસાવડા - સાહિત્ય સરિતા

 • સતીશ વ્યાસ - ગુજરાતી ભાષાભવન

 • बचनी | सआदत हसन मंटो

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અક્ષરવત્સલ સ્વામી - સાહિત્ય સરિતા