સંગાથ....દિલ થી દિલ સુધી

જિંદગીભર સાથે રહેવું કે પથારીમાં સાથે સૂવું માત્ર એજ પ્રેમ નથી,
બે જ શબ્દોમાં સમેટાઇ જાય એટલો નાનો અર્થ પણ નથી પ્રેમ....
wazir

Read More

Rules always control, so there is no rules in my life....
wazir

ક્યારેક તમે પણ યાદ કરો....
એનો અર્થ ક્યારેય એવો નથી થતો કે એને તમારી જરૂર છે (આ દુનિયામાં કોઈને તમારી જરૂર નથી એ જ સત્ય છે)
પણ એ એવું કહેવા માગે છે કે કોઈ પણ સંબંધ માત્ર એક બાજુથી થતા પ્રયાસો થી નથી ટકતો....
wazir

Read More

ન તે કહ્યું,
ન તું મૌન રહી,
ન હું પ્રેમમાં રહ્યો,
ન નફરતમાં....
wazir

એક તરફા પંસદમાં માત્ર પંસદ જ હોય છે,
પ્રેમ તો ત્યારે જ હોય છે જ્યારે બંને તરફા પંસદ હોય....

wazir

वैसे तो कहीं मैसेज पढ़े हैं बिना देखे इनबॉक्स में,

वक्त तो हमारे पास भी नहीं है तुम्हारी तरह,

पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम इंतजार करवाना नहीं चाहते....

wazir

Read More

खेर अब क्या गिला और क्या शिकवा इस जिंदगी से,
एक वक्त था जब हमें लगता था कि तुम हो हमारे साथ,
पर देखो हम तो आज भी अकेले ही है....
vi wazir

Read More

लफ़्ज़ आजाद थें,
जिंदगी भी फिजाएं लहरा रही थी,
तो हमने भी थोड़ा खुद को आजमा लिया....
vi wazir

आजाद होने का वक्त आ गया अब,
बस कुछ लम्हे बिताने बाकी रह गए अब....
vi wazir

यूं तो थोड़ा काफिर दिमाग हमारा भी था,
पर हमने कभी आपके खिलाफ गुस्ताखिया नहीं की....
vi wazir