ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ, 10,11,12 ઓગસ્ટ 2019, પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ

વક્તવ્યનાં સત્રને વધાવવા આવી રહ્યા છે...

જ્યોતિ ઉનડકટ, અભિમન્યુ મોદી, નીતા સોજીત્રા

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

દિલથી દુનિયા સુધીના વાર્તાના વિશ્વની ઓળખ કરીય...

મહેન્દ્દ શર્મા

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

મીડિયા પાર્ટનર રૂપે માતૃભારતી જોડાઈ રહ્યું છે, તેનું અમને ગૌરવ છે.

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

અર્થસભર કાવ્ય આલેખવાની કળા વિશે જાણીએ

સંજુ વાળા

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

કટારલેખોના વિશ્વમાં ડોકિયું કરાવશે ...

મેઘા જોશી

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

કચકડામાં કેદ રંગીન તસ્વીરોનું, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ બતાવવા આવી રહ્યા છે ...

સંજય વૈદ્ય અને કૌશિક ઘેલાણી

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

વાર્તા લેખનને શીખવવા સમજાવવા આવી રહ્યા છે ...

કનેયાલાલ ભટ્ટ

epost thumb

રૂપેરી પડદાની રંગત વિશે જાણીએ ....

રોનક કામદાર અને જય ભટ્ટ સાથે

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

ગઝલ આલેખનની કલાને હસ્તગત કરવાનો કસબ લઈને આવી રહ્યા છે.

રાજેશ વ્યાસ (મિસ્કીન)

સાહિત્યોસાવ - ભાષા અને સંસ્કૃતિનો અનેરો ઉત્સવ

10-11-12 ઓગસ્ટ, 2019

પ્રેરણાધામ આશ્રમ, જૂનાગઢ.

Read More
epost thumb

સાહિત્યોત્સવ રૂપરેખાં દિવસ 3 - તારીખ 12 ઓગસ્ટ 2019