####शुभ सकाळ !
@मच्छिंद्र माळी औरंगाबाद !

शुभ सकाळ !
####मच्छिंद्र् माळी ###@औरंगाबाद

#####good Afternoon!
@मच्छिंद्र माळी औरंगाबाद !
" जुने ते सोने " करंदीकरांची एक उत्कृष्ट कविता !

-- Machhindra Mali

https://www.matrubharti.com/bites/111348397

Read More

#####good evening !
##मच्छिंद्रमाळीऔरंगाबाद
#वर
विश्वभरी धुमाकुळ घाली कोरोनाची स्वारी I
म्हणुन सगळेच ##वर_उपवर बसलेत घरी II

Read More

#####good morning !
##मच्छिंद्रमाळीऔरंगाबाद
|| जय जय रामकृष्ण हरी ||

https://www.matrubharti.com/machhindramali4455
" कोरोना और मुख्यमंत्री राजकारण निती "

epost thumb

#####good evening !
##मच्छिंद्रमाळीऔरंगाबाद
#मनाला आजची प्रतियोगिता.
" ##मनाला_विरंगुळा म्हणूनच आज हे विना संगीत साथीचे हे #मनाला_असणारी भिती घालविणारे हे गीत सादर करीत आहे."

Read More
epost thumb

#####good afternoon !
##मच्छिंद्रमाळीऔरंगाबाद !
" सुंदर भक्तीगीते ##मनाला_समाधान वाटेल ! "

epost thumb