....

જીભ એની ચટપટી...શબ્દો એના સ્વાદિષ્ટ લાગતા તા...
.
.KP.
.
ને હવે લગન પછી એનો એકેક શબ્દ કડવો ઝેર જેવો લાગે છે...🤮🤮🤮

#સ્વાદિષ્ટ

Read More

रिश्ते... कुछ खट्टे तो कुछ मीठे...कुछ कड़वे तो कुछ तीखे...अगर सही से मसाले डाले जाए...तो बड़े स्वादिष्ट लगते है ये रिश्ते...
KP
#स्वादिष्ट

Read More

एक gf के लिये अपने दोस्त से लड़ने वाले नमूनों...
.
.KP.
.
श्रीकृष्ण से कुछ शिखो...16000 गोपिया थी फिर भी नंगे पैर दौड़के गये थे अपने दोस्त सुदामा के स्वागत के लिये...

Read More

पहले कोई मिलती थी तो हल्के से मुस्कुरा देते थे...
.
...
.
अब तो मास्क लगा रेहता है...क्या करूं ...आंख मार दु🤔

ટીવી સિરિયલું માં કેવું સારું...જરીક માથું ભટકાય તો યાદદાસ્ત વઇ જાય😁...
.
.KP.
.
મારી ઘરવાળી ત્રણ વાર સીડીએ થી ધડ ધડ કરતી પયડી... પણ હરામજો અડધી કલાકેય કાઈ ભુલાણું હોય તો😏...

Read More

ગર્લફ્રેંડ જો મોટી ઉંમરની હોય તો...टेंशन नही लेनेका...
.
...
.
उसे मिलते ही बोल दो...पाय लागू डार्लिंग🙏🤓🤓🤓

गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी वो...
.
...
.
लेकिन मुहोब्बत के दुश्मनों ने भेश ही बेच दी...😢😢😢

अब की बार मुलाकात ही कुछ एसी हुई...
.
.KP.
.
बात कम...मुक्का लात ज्यादा हुई...
.
મળ્યા ભેગો ડખ્ખો થય ગ્યો🤓🤓🤓