એક પછી એક, ઓછાં થતાં ગયા... . સંબંધો પણ,દિવસ જેવા થતાં ગયા...

💙🖤

जब #पोस्टमैन कोई पत्र लेके आता था,
तब बातें कम होती थी मगर एहसास ज्यादा था.
विलश्व #पोस्टमैन दिवस की शुभकामनाएं
#पोस्टमैन

Read More

કવિ લખે તો કવિતા. 📝
ફૌજી લખે તો રાઇફલ 🔫
ઐરફોર્સ લખે તો વિન્ગ ✈️
ને નેવી લખે તો બોટ 🛳️
--K.M patel
#વિમાન