(શબ્દ ભાવના) the spirit of the word

સત્યઘટના લખવાની એક નાનકડી કોશિશ કરી છે તો ભૂલચૂક હોય વિનાં સંકોચે જણાવશો...
https://www.matrubharti.com/book/19889186/ishwar-na-darshan