Gujarati Thought videos by Gayatri Patel Watch Free

Published On : 01-Dec-2020 04:49pm

25 views

એમને ન અનુસરો જે તમને બસ દેખાવ પૂરતો સાથ આપે પરંતુ એમને અનુસરો જે તમને સાચેજ સાચો માર્ગ બતાવે અને સમય સાથે સાથે રહે.

0 Comments