Gujarati Thought videos by જીગર _અનામી રાઇટર Watch Free

Published On : 23-Sep-2020 10:18am

987 views

ખ઼ુદાને કેવીરીતે ખેંચી હતી સબંધોની આ લકીર..
ના મળતા કોઈ હમદર્દી બની આ જીંદગી ફકીર..!

જીગર_અનામી રાઇટર

1 Comments