Gujarati Thought videos by Matangi Mankad Oza Watch Free

Published On : 08-Mar-2020 11:43pm

269 views

આ વીડિયો એ લોકો માટે જે હમેંશા સ્ત્રી ની વાત હોય તો પોતે પુરુષ છે તે સાબિત કરવા ના પ્રયાસો કરતાં હોય છે... મહિલા દિવસ જેમને ખટકે છે... મહિલા ને મળતું માન સન્માન જેમને પોતાનું અપમાન લાગે છે. એવા મારા ભાઈઓ ને નામ જે હમેંશા સ્ત્રીઓ ની લીટી નાની કરવામાં પોતાની જીત માને છે... (#MMO )

0 Comments