Gujarati Thought videos by Keyur Sanchala Watch Free

Published On : 31-Dec-2018 12:40am
પ્રેમ
કહેવાય છે કે
જો પ્રેમી પંખીડા.
પણ સાચાઅર્થ માં તો આને પ્રેમ કહેવાય.
મનુસ્ય જીવન માં જો આવો પ્રેમ મળે તો સમજીલેજો સાહેબ જીવન સફળ થઇગયું.
બાકી અત્યારે તો પ્રેમ કરતા જરૂરિયાત વધારે થઇ ગઈ છે.

1 Comments

Prajapati Parul 9 month ago

right prem ni kai vyakhya nathi ae to swarth vinani anubhuti che je aatma thi thay che

Related Videos

Show More