Gujarati Good Evening videos by Harshad Patel Daily News Watch Free

Published On : 08-Feb-2020 04:43pm

109 views

તમે ક્યારેક કોઈ જિદ્દી કે પાગલ માણસને જોયો છે!
જો આપણી ના હોય તો જોઈ લો આ માણસને કે જે ઇલેક્ટ્રિકના થાંભલા ઉપર ચઢીને પોતાનો કિંમતી જીવ લોકો સામે આપેછે...

0 Comments