Gujarati Good Night videos by Prakash Navjivan Watch Free

Published On : 12-Feb-2019 09:22pm

237 views

એ ગમ નો સું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય… એ ખુસી નો સું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય… હું તો એ વિચારી ને મોત થી મહોબત્ત કરી બેઠો કે એ જિંદગી નો સું મતલબ જેમાં તારી કમી હોય…kh@n.com
❤??? શુભ રાત્રી ❤???

0 Comments

Related Videos

Show More