Gujarati Funny videos by Prakash Navjivan Watch Free

Published On : 09-Feb-2019 11:08pm

300 views

મારા દોસ્ત મારી માટે ઓક્સીજન જેવા છે,
એમના વગર મને જરાય ના ચાલે હો સાહેબ
અમુક દોસ્ત પડછાયા જેવા હોય છે,
જે દુઃખના સમયે સાથે અને આગળ હોય છે
પણ સુખના સમયે પાછળ હોય છે
મને ઘણા દોસ્ત એવા પણ મળ્યા છે સાહેબ,
કે જે આજે મારા માટે જિંદગી કરતા પણ વધારે છે
મિત્રતા એટલે વાત વગરની વાતો,
અને નાત વગરનો નાતો ....kh@n.com

0 Comments