Gujarati Funny videos by Bhupat Bhai Isapara Watch Free

Published On : 27-Nov-2020 11:24pm

325 views

જરા જોઈને આગળ વધવું.કયાક આવો
જવાબ વર્તમાન સમયમાં સાંભળવા મળે તો
નવાઈ પામતા નહીં. મદદ કરીને દુશ્મન ઉભા
કરવા જેવી વાત છે. ભાઇ માટે સમય અનુકૂળતા મુજબ વ્યવહાર કરવો.

0 Comments

Related Videos

Show More